(فیلم) آیت الله علوی بروجردی: به من انتقاد می کنند که چرا از منشور کوروش تجلیل می کنید

  شنبه، 23 شهریور 1398
(فیلم)  آیت الله علوی بروجردی: به من انتقاد می کنند که چرا از منشور کوروش تجلیل می کنید
ساعد نیوز : تاریخ را تحریف نکنیم؛ به ایران حمله کردند و کتاب ها را سوزاندند اما آن کارها طبق تفکر علی بن ابی طالب نبود.

دیدگاه ها
تیتر امروز   
/
/
/
/
/
/