سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) آیت الله علوی بروجردی: به من انتقاد می کنند که چرا از منشور کوروش تجلیل می کنید

  شنبه، 23 شهریور 1398
ساعد نیوز : تاریخ را تحریف نکنیم؛ به ایران حمله کردند و کتاب ها را سوزاندند اما آن کارها طبق تفکر علی بن ابی طالب نبود.
  آخرین تصاویر