(فیلم) اخراج دو زن از هواپیما به دلیل توهین به مسلمانان

  شنبه، 29 تیر 1398

ساعد نیوز: دو زن در پرواز ترکیه به گتویک پس از دیدن سه مسلمان با لباس سفید در پرواز آنها را تروریست خطاب کرده و گفتند آنان خطری برای هواپیما هستند و سپس به جلوی هواپیما رفته و در صحبت با خدمه پرواز این‌ سه مرد را با صفت‌ “حال بهم زن و منزجر کننده“ خطاب کردند که به دلیل این‌رفتار و طرز برخورد هر دو زن از پرواز اخراج شدند.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟