(فیلم) اولین گفتگو با امام زمان قلابی در اصفهان

  یکشنبه، 30 خرداد 1400
(فیلم) اولین گفتگو با امام زمان قلابی در اصفهان
ساعد نیوز : مرد شیادی که در اصفهان قصد داشت خود را جای امام زمان (عج) جا بزند بعد از دستگیری گفت: صبح بود که لباس سبز پوشیدم و با شنل سبز سوار اسب شدم و در شهر اصفهان می‌تاختم و شعار می‌دادم.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از

رکنا: مرد شیادی که در اصفهان قصد داشت خود را جای امام زمان(عج) جا بزند بعد از دستگیری گفت: صبح بود که لباس سبز پوشیدم و با شنل سبز سوار اسب شدم و در شهر اصفهان می تاختم و شعار می دادم.

شعارهای تند می دادم و با نیروهای پلیس هم درگیر شدم.

من ١۴سابقه کیفری دارد و اگر خدا قبول کند این پانزدهمین سابقه من است!


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/