(فیلم) اوضاع دبی مال پس از چند دقیقه بارندگی!

  دوشنبه، 20 آبان 1398
ساعد نیوز : بعد از چند دقیقه بارندگی، سیل دبی مال را گرفت.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
ترجمه، پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی