(فیلم) اتفاقی بی‌سابقه؛ عبور همزمان چهار سوارکار از خط پایان!

  پنجشنبه، 12 تیر 1399
(فیلم) اتفاقی بی‌سابقه؛ عبور همزمان چهار سوارکار از خط پایان!
ساعد نیوز : در مسابقات سوارکاری دونکاستر انگلستان چهار اسب سوار همزمان از خط پایان عبور کردند. تماشاگرانی که این مسابقه سوارکاری را از نزدیک مشاهده کردند از این اتفاق هیجان زده شدند و منتظر بودند تا با بررسی های لازم نتیجه نهایی اعلام شود. با بررسی های میلیمتری نفر اول، دوم، سوم و چهارم مشخص شدند.

دیدگاه ها