(فیلم) بقایای پهپاد و موشک‌هایی که عربستان ادعا می کند تاسیسات آرامکو را هدف قرار داده اند

  پنجشنبه، 28 شهریور 1398
(فیلم) بقایای پهپاد و موشک‌هایی که عربستان ادعا می کند تاسیسات آرامکو را هدف قرار داده اند
ساعد نیوز: سعودی آرامکو شرکت ملی نفت عربستان است که تحت تملک دولت مرکزی عربستان است.

دیدگاه ها