(فیلم) فرار شیرین نجفی ادمین دوم آمد نیوز / من هم به عراق دعوت بودم !

  پنجشنبه، 25 مهر 1398
(فیلم) فرار شیرین نجفی ادمین دوم آمد نیوز / من هم به عراق دعوت بودم !
ساعد نیوز : شیرین نجفی ، ادمین دوم آمد نیوز در مصاحبه با یک شبکه ضد انقلاب از لحظه ای که این کانال در اختیار سپاه قرار گرفت، گفت.

دیدگاه ها