(فیلم) هوشیاری راننده قطار در له نکردن زن سر به هوا در ایستگاه مترو

  چهارشنبه، 20 فروردین 1399
(فیلم) هوشیاری راننده قطار در له نکردن زن سر به هوا در ایستگاه مترو
ساعد نیوز : سرگرم بودن یک زن به تلفن همراهش حین ورود به ایستگاه مترو نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود.

1 دیدگاه
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر