(فیلم) هنرنمایی عجیب کارگر ساختمانی با بیل مکانیکی

  یکشنبه، 12 آبان 1398
(فیلم) هنرنمایی عجیب کارگر ساختمانی با بیل مکانیکی
ساعد نیوز: یک کارگر ساختمانی از استان لیائونینگ در شمال شرقی چین در حال استفاده از مهارت هایی است که در طول کار روزانه خود ایجاد کرده تا خود را به سمت ستاره شدن در رسانه های اجتماعی سوق دهد.


دیدگاه ها