(فیلم) هشدار رئیس پلیس فتا درخصوص کارتخوان دستفروشان

  دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397
(فیلم) هشدار رئیس پلیس فتا درخصوص کارتخوان دستفروشان
ساعد نیوز: رئیس پلیس فتا در خصوص کارتخوان دست فروشان کنار جاده هشدار داد.

 

 


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/