فیلم جدید از لحظه انفجار در خیابان شریعتی

  چهارشنبه، 11 تیر 1399
فیلم جدید از لحظه انفجار در خیابان شریعتی
ساعد نیوز: فیلمی جدید از لحظه انفجار در کلینیک سینا خیابان شریعتی را مشاهده کنید.

دیدگاه ها