سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) خودکشی پسر جوان از طبقه ششم ساختمان

  دوشنبه، 20 فروردین 1397

 

ساعد نیوز: در این فیلم مرگ یک جوان ترکیه ای را می بینید که با پریدن از یک ساختمان شش طبقه، اینگونه به مرگ دچار می شود!
  آخرین تصاویر