(فیلم) خودکشی پسر جوان از طبقه ششم ساختمان

  دوشنبه، 20 فروردین 1397
(فیلم) خودکشی پسر جوان از طبقه ششم ساختمان
ساعد نیوز: در این فیلم مرگ یک جوان ترکیه ای را می بینید که با پریدن از یک ساختمان شش طبقه، اینگونه به مرگ دچار می شود!

 


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید