(فیلم) خون های رها شده در سطح شهر! / در شهریار فاش شد

  دوشنبه، 29 مهر 1398
(فیلم) خون های رها شده در سطح شهر! / در شهریار فاش شد
ساعد نیوز: ویدئوی که نشان می دهد ، خبرنگار صداوسیمای تهران از خون های رها شده در شهرک اداری شهریار خبر می دهد.

دیدگاه ها