(فیلم) خرید کردن بوریس جانسون از سوپرمارکت ایرانی با دوچرخه قبل از کرونا !

  سه شنبه، 19 فروردین 1399
(فیلم) خرید کردن بوریس جانسون از سوپرمارکت ایرانی با دوچرخه قبل از کرونا !
ساعد نیوز : بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، قبل از کرونا با دوچرخه به خرید رفته است. او از یک فروشگاه ایرانی خریدهایش را انجام می‌دهد و مردم با او عکس می‌گیرند.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید