(فیلم) خشایار اعتمادی:به خاطر شباهت صدایم به داریوش ممنوع‌الکار بودم، اگر مثل شجریان می‌خواندم مشکلی نبود!

  پنجشنبه، 30 آبان 1398
(فیلم) خشایار اعتمادی:به خاطر شباهت صدایم به داریوش ممنوع‌الکار بودم، اگر مثل شجریان می‌خواندم مشکلی نبود!
ساعد نیوز: مصاحبه اخیر خشایار اعتمادی با برنامه‌ای اینترنتی تکه‌های جالبی دارد. حرف‌های او درباره موسیقی دهه ۷۰ و آنچه بر موج نوی خوانندگان پاپ گذشته است. اعتمادی می گوید آن سال‌ها برای تقلید و شباهت صدایش به داریوش اقبالی به کارهایش مجوز نمی‌دادند و آن سال‌ها شجریان عزیز بوده و اگر صدایش شبیه استاد شجریان می‌شد انگار کسی مانع کارش نمی‌شد!

دیدگاه ها