(فیلم) کنایه فوق سنگین علی ضیا به اظهارات وزیر صمت

  پنجشنبه، 07 آذر 1398
(فیلم) کنایه فوق سنگین علی ضیا به اظهارات وزیر صمت
ساعد نیوز : کنایه مجری تلویزیون به اظهارات وزیر «صمت»: باید وزیر نمی شدید که شدید!

دیدگاه ها