(فیلم) کنایه فوق سنگین علی ضیا به اظهارات وزیر صمت

  پنجشنبه، 07 آذر 1398
ساعد نیوز : کنایه مجری تلویزیون به اظهارات وزیر «صمت»: باید وزیر نمی شدید که شدید!
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟