(فیلم) کرونا دیگر تمام شد!

  سه شنبه، 13 خرداد 1399
(فیلم) کرونا دیگر تمام شد!
ساعد نیوز : کرونا همچنان در ایران حضور دارد . ایرانیان را مبتلا می کند و جان می گیرد اما تصویری که از مردم درجامعه دیده می شود انگار کرونا از کشور رخت بربسته و رفته است . .کمبود ماسک در کشور دیگر نیست اما چرا مردم ایران ماسک ها را کنار گذاشته اند؟ در این گزارش می شنوید و می خوانید.

دیدگاه ها