(فیلم) لحظه انفجار عجیب یک پمپ بنزین

  شنبه، 16 آذر 1398
(فیلم) لحظه انفجار عجیب یک پمپ بنزین
ساعد نیوز : آتش سوزی در یکی از جایگاه های سوخت بنزین در مدینه عربستان رخ داد.

دیدگاه ها