(فیلم) نحوه خاکسپاری بیمار کرونایی در بندرامام خمینی (ره)

  دوشنبه، 11 فروردین 1399
(فیلم) نحوه خاکسپاری بیمار کرونایی در بندرامام خمینی (ره)
ساعد نیوز: ویروس کرونا که بسیاری از افراد را به کشتن داد با خاکسپاری متفاوت قربانیان همراه است.

دیدگاه ها