(فیلم) پاشیدن گاز فلفل به چشم یک دختربچه توسط پلیس آمریکا

  چهارشنبه، 14 خرداد 1399
(فیلم) پاشیدن گاز فلفل به چشم یک دختربچه توسط پلیس آمریکا
ساعد نیوز : در تظاهرات ضدنژادپرستانه در سیاتل آمریکا، پلیس با گاز فلفل به یک دختربچه 9ساله حمله کرد. تظاهرکنندگان سعی کردند با ریختن شیر روی صورت این دختربچه، اثر گاز را از بین ببرند.

دیدگاه ها