(فیلم) پیشرفت چشم‌بادامی‌ها را در عرض ۷۰ سال ببینید!

  دوشنبه، 30 دی 1398
(فیلم) پیشرفت چشم‌بادامی‌ها را در عرض ۷۰ سال ببینید!
ساعد نیوز : چین یکی از قدیمی‌ترین کشور‌های جهان است که با با فرهنگ غنی خود همیشه جزء برترین تمدن‌ها و قوی‌ترین قدرت‌های جهان به شمار می‌رفته است. ما چین را سرزمین ممکن‌ها می‌دانیم، چون مردم سخت‌کوش آن باتلاش فراوان، عظیم‌ترین تمدن شرق آسیا را پایه گذاری کردند.

دیدگاه ها