(فیلم) رییسی به جمع راهپیمایان اربعین پیوست

  پنجشنبه، 25 مهر 1398
(فیلم) رییسی به جمع راهپیمایان اربعین پیوست
ساعد نیوز : رییس قوه قضاییه به جمع راهپیمایان اربعین پیوست.

دیدگاه ها