(فیلم) روایت شاهدان عینی از تیراندازی در افسریه تهران

  جمعه، 15 آذر 1398
(فیلم) روایت شاهدان عینی از تیراندازی در افسریه تهران
ساعد نیوز: خبرنگار خبرگزاری برنا ساعتی پس از تیراندازی منجر به قتل یک راننده اسنپ در منطقه افسریه تهران به این منطقه رفته و با شاهدی عینی در این باره مصاحبه کرده است.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاری برنا ، ساعتی پس از تیراندازی منجر به قتل یک راننده اسنپ در منطقه افسریه تهران به این منطقه رفته و با شاهدی عینی در این باره مصاحبه کرده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/