سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) روحانی خطاب به خبرنگاران: بی لکنت از دولت انتقاد کنید

  پنجشنبه، 17 مرداد 1398

ساعد نیوز: خبرنگاران بدون هیچ لکنت زبانی نواقص دولت را به ما و جامعه بگویند.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری