(فیلم) شعارهای طنز علیه آمریکا و اسرائیل!

  شنبه، 19 خرداد 1397
(فیلم) شعارهای طنز علیه آمریکا و اسرائیل!
ساعد نیوز: شعارهای طنز علیه آمریکا و اسرائیل در راهپیمایی روز قدس

 


دیدگاه ها
/
/