(فیلم) تخم مرغ هایی که مرد هندی را کشت

  دوشنبه، 20 آبان 1398
(فیلم) تخم مرغ هایی که مرد هندی را کشت
ساعد نیوز : مرد هندی که با خوردن تخم مرغ های زیاد می خواست رکورد بزند بیش از 42 تخم مرغ نتوانست بخورد .

دیدگاه ها