(فیلم) طمع عقاب طلایی برای شکار بز کوهی

  چهارشنبه، 05 آذر 1399
(فیلم) طمع عقاب طلایی برای شکار بز کوهی
ساعد نیوز : عقاب طلایی برای اینکه بتواند بز کوهی را شکار کند باید او را به پائین صخره پرتاب کند. جالبه که بزکوهی دیگری سعی میکنه به عقاب حمله کنه تا عقاب بیخیال همنوعش بشه ولی می بینید که عقاب دست بردار نیست تا اینکه شکار از چنگش فرار می کنه و خودش هم ضربات سختی رو متحمل میشه!

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از آخرین خبر، عقاب طلایی برای اینکه بتواند بز کوهی را شکار کند باید او را به پائین صخره پرتاب کند. جالبه که بزکوهی دیگری سعی میکنه به عقاب حمله کنه تا عقاب بیخیال همنوعش بشه ولی می بینید که عقاب دست بردار نیست تا اینکه شکار از چنگش فرار می کنه و خودش هم ضربات سختی رو متحمل میشه!


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/