(فیلم) تنبل‌ترین مردم جهان اهل کدام کشورها هستند؟

  چهارشنبه، 29 آبان 1398
(فیلم) تنبل‌ترین مردم جهان اهل کدام کشورها هستند؟
ساعد نیوز : نشریه دیلی‌میل در گزارشی تنبل‌ترین مردمان جهان را معرفی کرده است.
تنبلی یکی از خصلت های منفی انسان بشمار می رود. این خصوصیت منفی شاید گسترده تر باشد و یک ملت را نیز دربر بگیرد. خصیصه ای که اگر بر خلق و خو مردمان یک جامعه حاکم شود موجب می شود تا آن ها از تلاش برای رسیدن به اهدافشان دست برداشته و تبدیل به ملتی بی تحرک و در اصطلاح مرده شوند. به تازگی نشریه دیلی میل در گزارشی تنبل ترین مردمان جهان را معرفی کرده است. بر اساس این گزارش مردم کویت در لیست ۱۶۸ کشور جهان در صدر تنبل ترین مردم جهان قرار دارند. بیش از ۶۸ درصد مردم این کشور فعالیت فیزیکی استاندارد ندارند. پس از این کشور کشور های عربستان و عراق در رده دوم و سوم قرار دارند. لازم به یادآوری است که استاندارد فعالیت فیزیکی برای هر فرد ۱۵۰ دقیقه در هفته است.

دیدگاه ها