(فیلم) توضیح داماد محمدعلی نجفی درباره عزل وکیل شهردار پیشین تهران

  چهارشنبه، 26 تیر 1398

ساعد نیوز: داماد محمدعلی نجفی درباره عزل علیزاده طباطبایی از وکالت شهردار پیشین تهران توضیحاتی داد.
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟