(فیلم) ترامپ به سبک حیوان خانگی ملانیا را صدا کرد!

  چهارشنبه، 30 بهمن 1398
(فیلم) ترامپ به سبک حیوان خانگی ملانیا را صدا کرد!
ساعدنیوز : این حرکت رئیس جمهور آمریکا با واکنش انتقادی کاربران آمریکایی مواجه شد. آنها این سبک از صدا کردن را به صدا کردن حیوان خانگی تشبیه کردند!

دیدگاه ها