سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

فیلمی از لحظه حمله یمنی‌ها به آرامکو عربستان

  جمعه، 29 شهریور 1398
ساعد نیوز: لحظه حمله یمنی ها به آرامکو عربستان را مشاهده می کنید.
  آخرین تصاویر