ساعدنیوز
ساعدنیوز

فیلمی از مدفون شدن خودرو‌ها زیر برف سنگین

  شنبه، 09 اسفند 1399
فیلمی از مدفون شدن خودرو‌ها زیر برف سنگین
ساعد نیوز:بارش سنگین برف، چند شهر روسیه را سفیدپوش و بسیاری از خودروها را مدفون کرده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/