فیلمی از شجاعت مثال زدنی سربازان آمریکایی!

  چهارشنبه، 18 دی 1398
فیلمی از شجاعت مثال زدنی سربازان آمریکایی!
ساعد نیوز: جلوه‌ای از ترس و وحشت سربازان آمریکایی در افغانستان به تصویر کشیده شده است که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.

همزمان با افزایش رعب و وحشت آمریکایی ها از انتقام سخت ایران، ویدئویی از سربازان ارتش تروریستی آمریکا در افغانستان منتشر شده که ترس آنان را به تصویر کشیده است.

در ادامه این ویدئو را مشاهده می کنید.


دیدگاه ها