ساعدنیوز
ساعدنیوز

فیلمی دردناک از آخرین تلاش های گربه برای نجات همنوعش

  سه شنبه، 27 مهر 1400
فیلمی دردناک از آخرین تلاش های گربه برای نجات همنوعش
ساعد نیوز: یک گربه در اقدامی باور نکردنی و دردناک، آخرین تلاش های خود را برای نجات همنوعش به کار می برد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/