فیلمی که داعش از عوامل حمله تروریستی اهواز منتشر کرد

  دوشنبه، 02 مهر 1397
فیلمی که داعش از عوامل حمله تروریستی اهواز منتشر کرد
ساعد نیوز: فیلم منتشر شده توسط سایت اعماق که نزدیک به داعش، از عوامل حمله تروریستی اهواز
 
 

دیدگاه ها
/
/