فیلمی خنده‌دار از کتک کاری حرفه‌ای کانگوروها

  شنبه، 08 آذر 1399
فیلمی خنده‌دار از کتک کاری حرفه‌ای کانگوروها
ساعد نیوز : چند کانگورو، به طرز خنده‌داری به یکدیگر حمله و به شکلی حرفه‌ای، کتک کاری کردند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، دو کانگوروی قرمز، به طور غافلگیرانه ای به یکدیگر حمله و کتک کاری کردند. در این میان، یک کانگوروی دیگر با مشاهده کتک کاری آنها به دعوا اضافه شد و هر سه، نبرد را ادامه دادند.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/