فوت و فنی برای شناسایی شیرخالص!

  شنبه، 25 خرداد 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
فوت و فنی برای شناسایی شیرخالص!
اگر می‌خواهید بدانید شیر خالص است یا نه به روش زیر عمل کنید...

ترفند شناسایی شیر خالص

اگر می‌خواهید بدانید شیر خالص است یا نه با فرو بردن یك سوزن تمیز در داخل آن راز شیر فروش را كشف كنید. اگر شیر خالص باشد هنگام خارج شدن سوزن از شیر یك قطره شیر به نوك آن باقی می‌ماند و در غیر این صورت همه شیر از روی سوزن فرو می‌ریزد.

اگر می‌خواهید شیر از شیرجوش سر نرود یك سانتی‌متر پایین‌تر از ظرف را با روغن یا كره چرب كنید.


دیدگاه ها