ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) فریادهای «یالثارات قاسم سلیمانی» در نوار غزه 

  چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
(فیلم) فریادهای «یالثارات قاسم سلیمانی» در نوار غزه 
ساعد نیوز:فیلمی از سر دادن فریادهای «یالثارات قاسم سلیمانی» در نوار غزه به نمایش گذاشته شده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/