فروش اطلاعات زنان باردار ایران به آمریکا!/ فاز مطالعاتی فایزر در ایران تکمیل می شود؟

  یکشنبه، 04 مهر 1400   کد خبر 169165
فروش اطلاعات زنان باردار ایران به آمریکا!/ فاز مطالعاتی فایزر در ایران تکمیل می شود؟
ساعد نیوز: محسن حیدری در تحلیلی عجیب نسبت به تزریق واکسن فایزر برای زنان باردار موضع منفی گرفته است.
محسن حیدری در تحلیلی عجیب نسبت خرید و تزریق واکسن فایزر برای زنان باردار موضع منفی گرفته است. او با انشار این توییت نوشت:
تصویر

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/