ساعدنیوز
ساعدنیوز

گاف خانم بازیگر که در تدوین حذف نشد!

  سه شنبه، 16 آذر 1400
گاف خانم بازیگر که در تدوین حذف نشد!
سکانسی از سریال جزیره را ببینید که در آن بازیگر خانم این سریال، دیالوگ خود را فراموش می‌کند و مجبور به نگاه کردن به کاغذ می‌شود.

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/