گاف صداوسیما در پوشش اخبار انتخابات

  جمعه، 02 اسفند 1398
گاف صداوسیما در پوشش اخبار انتخابات
ساعد نیوز: تصاویر يكسان که همزمان به عنوان تصاویر زنده دو شهرستان مختلف توسط صدا سيما پخش شد.
تصویر


دیدگاه ها