(فیلم) گام بلند محققان ایرانی در تولید لیزرهای پیشرفته

  شنبه، 08 آذر 1399
(فیلم) گام بلند محققان ایرانی در تولید لیزرهای پیشرفته
ساعد نیوز: خط تولید لیزرهای پیشرفته در اصفهان با همت پژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد.

دیدگاه ها
/
/