(فیلم) گرفتن تست کرونا در برنامه عصر جدید

  یکشنبه، 22 تیر 1399
(فیلم) گرفتن تست کرونا در برنامه عصر جدید
ساعد نیوز: تصاویری از تست کرونا شرکت کنندگان و عوامل برنامه عصر جدید که با واکنش آنها در پی سختی انجام تست همراه بود.

دیدگاه ها