ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) حادثه در اثر تغییر مسیر ناگهانی خودرو 

  چهارشنبه، 05 آبان 1400
(فیلم) حادثه در اثر تغییر مسیر ناگهانی خودرو 
ساعد نیوز: تغيير مسير ناگهانی خودرو بدون استفاده از چراغ راهنما در جاده، حادثه ساز شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/