سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) حادثه دردناک در مسابقات پرش معلولان با ویلچر

  پنجشنبه، 20 تیر 1398

ساعد نیوز: تصاویری از لحظه حادثه ای دردناک در مسابقات پرش معلولان با ویلچر می بینید.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟