(فیلم) حادثه مرگبار سقوط اتوبوس مدرسه به داخل مخزن 

  سه شنبه، 17 تیر 1399
(فیلم) حادثه مرگبار سقوط اتوبوس مدرسه به داخل مخزن 
ساعد نیوز: سقوط یک دستگاه اتوبوس مدرسه به داخل مخزن آب، باعث جان باختن ۲۱ نفر شد.

دیدگاه ها