(فیلم) حادثه شدید برای شرکت کننده عصر جدید وسط اجرای نمایش

  دوشنبه، 09 تیر 1399
(فیلم) حادثه شدید برای شرکت کننده عصر جدید وسط اجرای نمایش
ساعد نیوز: در آخرین قسمت از دور اول مسابقه عصرجدید،برای یکی از گروه های شرکت کننده حادثه‌ای اتفاق افتاد که خوشبختانه با حضور نیروهای درمانی خطر رفع شد.

دیدگاه ها