ویدئو | حرکت عجیب بایدن پس از آوردن نام ترامپ

  چهارشنبه، 24 شهریور 1400
ویدئو | حرکت عجیب بایدن پس از آوردن نام ترامپ
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هنگام سخنرانی در کالیفرنیا و تشویق مردم برای رأی دادن به حزب دموکرات در انتخابات میاندوره پیش رو، هنگامی که از دونالد ترامپ سخن به میان آمد، روی سینه خود صلیب کشید.صلیب بستن در میان مسیحیان علامتی است که برای دور کردن شیطان به کار میرود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/