(فیلم) هجوم شیرهای دریایی به ماهیگیران برای خوردن ماهی 

  یکشنبه، 13 تیر 1400
(فیلم) هجوم شیرهای دریایی به ماهیگیران برای خوردن ماهی 
ساعد نیوز: گروهی از شیرهای دریایی، برای خوردن ماهی به تورهای ماهیگیران حمله کردند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/