ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) حکایت راننده ماهر و اتومبیل سر به هوا! 

  چهارشنبه، 05 آبان 1400
(فیلم) حکایت راننده ماهر و اتومبیل سر به هوا! 
ساعد نیوز: راننده تریلی که هنگام گردش به راست، سرعت خود را کم نکرد، حادثه آفرید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/